Oferta - Systemy zasilania urządzeń SRK

Systemy zasilania urządzeń srk

Modułowy System Zasilający MSZ-SRK, produkowany pod indywidualne zamówienia, jest przeznaczony do zasilania z sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 3x230/400V, we współpracy ze stacjonarnym agregatem prądotwórczym, ewentualnie agregatem przewoźnym i UPS-em, urządzeń sterowania ruchem kolejowym zarówno przekaźnikowych jak i elektronicznych.

System zasilania MSZ-SRK charakteryzuje się budową modułową. Urządzenia wchodzące w skład modułów charakteryzują się:

  • niezawodnością działania i trwałością
  • prostotą obsługi w eksploatacji i utrzymaniu
  • łatwością wymiany zespołów i elementów

Urządzenia systemu MSZ-SRK posiadają szereg zabezpieczeń gwarantujących, że jakość energii elektrycznej, dostarczanej do odbiorników, jest zgodna ze specyfikacją, lub przerywających ich zasilanie w przypadku niemożności spełnienia wymagań.

W układzie sterowniczym systemu MSZ-SRK zastosowano kilka rodzajów tablic kontrolnych gwarantujących pełną kontrolę nad każdym aspektem systemu zasilania. Do dyspozycji operatora oddano:

  • Tablicę Sieć – Sieć – Agregat – TSSA, zapewniającą samoczynne załączanie rezerwy, SZR (przełączanie pomiędzy zasilaniem z sieci podstawowej S1, a rezerwowej S2) oraz – w przypadku braku napięcia w sieciach S1 i S2 – samoczynne załączenie agregatu
  • Tablicę Rozdzielczą – TR, – zapewniającą przetworzenie energii prądu przemiennego o napięciu 3x400/230V na energię elektryczną o wymaganej wartości napięcia i mocy oraz jej rozdział do poszczególnych grup odbiorów
  • Tablicę Rozdzielcza Prądu Stałego - TRPS
  • Tablicę Kontrolną – TK, monitorującą stany alarmowe i parametry sieci, agregatu, UPS-a i obwodów prądu stałego
  • Tablicę Bezpieczników Nastawczych – TBN, umożliwiającą załączanie, wyłączanie oraz rozdział energii elektrycznej do poszczególnych grup odbiorów – napędów zwrotnicowych
  • UPS – moduł wytwarzający tzw. gwarantowane napięcie przemienne, zapewniający zasilanie bezprzerwowe urządzeń srk, z wykorzystaniem baterii akumulatorów i przetwornicy DC/AC. Moduł ten zasilany jest bezpośrednio z TSSA i wyposażony jest w tzw. BYPASS wewnętrzny (automatyczny) i BYPASS zewnętrzny – układ obejściowy – umożliwiający przełączenie zasilania odbiorów ( w TR) bezpośrednio z sieci (z wyjścia TSSA) z pominięciem UPS-a

System posiada aparaturę ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej.

Dopuszczalne jest stosowanie w systemie MSZ-SRK urządzeń pochodzących od różnych producentów, o podobnych bądź lepszych parametrach.

 

Nasze
certyfikaty
Zobacz wszystkie

Gdzie jesteśmy