Oferta - Maszty typu SKZ-2

Maszty typu SKZ-2

Maszty typu SKZ-2 są nadziemną konstrukcją wsporczą elementów sygnalizacji świetlnych
sygnalizatorów wysokich, przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością nie
większą niż 160 km/h. Przystosowane są do współpracy, montażu i obsługi utrzymania latarń sygnałowych , pasów świetnych i wskaźników różnych typów. Maszt występuje w odmianach SKZ-20, SKZ-21, SKZ-22 i SKZ-23 różniących się, w zależności od wykorzystania, wykonaniem płaszczonym bądź okrągłym, z wysięgnikiem lub bez.

Konstrukcja masztów typu SKZ-2 wyróżnia się:

  • sztywniejszą konstrukcją drabiny i kosza, sięgającą we wszystkich odmianach do najwyższej komory latarni; pozwalającą na rezygnację z dodatkowych elementów usztywniających położenie latarni
  • większą wysokością masztów, pozwalającą na montaż wyższych wskaźników typu „W”
  • ocynkowaniem elementów stalowych, co pozwala na zapewnienie odporności na korozję w całym okresie eksploatacji
  • stabilnym, samonośnym rozwiązaniem konstrukcyjnym drabiny połączonej z rurą masztu i szerokim koszem ochronnym dopasowanym do typu latarni sygnałowej ułatwiającym wykonywanie zabiegów utrzymania przez personel obsługi o wadze do 200 kG
  • nie powoduje obciążania latarni przez personel obsługi

Produkt spełnia wymagania PKP PLK S.A zawarte w opracowaniu „Wymagania techniczne dla
sygnalizatorów stosowanych na liniach kolejowych oraz ich konstrukcji wsporczych Ie-117” oraz posiada pozytywną opinię wydaną przez jednostkę badawczą.

 

Nasze
certyfikaty
Zobacz wszystkie

Gdzie jesteśmy