Oferta - Urządzenia i komponenty

Maszty typu SKZ-2

Maszty typu SKZ-2 są nadziemną konstrukcją wsporczą elementów sygnalizacji świetlnych
sygnalizatorów wysokich, przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością nie
większą niż 160 km/h. Przystosowane są do współpracy, montażu i obsługi utrzymania latarń sygnałowych , pasów świetnych i wskaźników różnych typów. Maszt występuje w odmianach SKZ-20, SKZ-21, SKZ-22 i SKZ-23 różniących się, w zależności od wykorzystania, wykonaniem płaszczonym bądź okrągłym, z wysięgnikiem lub bez.

Konstrukcja masztów typu SKZ-2 wyróżnia się:

 • sztywniejszą konstrukcją drabiny i kosza, sięgającą we wszystkich odmianach do najwyższej komory latarni; pozwalającą na rezygnację z dodatkowych elementów usztywniających położenie latarni
 • większą wysokością masztów, pozwalającą na montaż wyższych wskaźników typu „W”
 • ocynkowaniem elementów stalowych, co pozwala na zapewnienie odporności na korozję w całym okresie eksploatacji
 • stabilnym, samonośnym rozwiązaniem konstrukcyjnym drabiny połączonej z rurą masztu i szerokim koszem ochronnym dopasowanym do typu latarni sygnałowej ułatwiającym wykonywanie zabiegów utrzymania przez personel obsługi o wadze do 200 kG
 • nie powoduje obciążania latarni przez personel obsługi

Produkt spełnia wymagania PKP PLK S.A zawarte w opracowaniu „Wymagania techniczne dla
sygnalizatorów stosowanych na liniach kolejowych oraz ich konstrukcji wsporczych Ie-117” oraz posiada pozytywną opinię wydaną przez jednostkę badawczą.

Fundamenty

W ofercie posiadamy fundamenty stalowe, spawane z przeznaczeniem pod sygnalizatory i napędy rogatkowe.

Wszystkie elementy zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Produkowane odmiany fundamentów:

 • P-8 wys. 1,7 m
 • P-10 wys. 2,2 m
 • P-10 wys. 2,4 m
 • Fundament pod karzełek
 • Fundament pod napęd rogatkowy

Posiadamy również w ofercie stalowe fundamenty pod szafy kablowe. Są one zabezpieczone przed korozją poprzez dwukrotne malowanie.

Systemy zasilania urządzeń srk

Modułowy System Zasilający MSZ-SRK, produkowany pod indywidualne zamówienia, jest przeznaczony do zasilania z sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 3x230/400V, we współpracy ze stacjonarnym agregatem prądotwórczym, ewentualnie agregatem przewoźnym i UPS-em, urządzeń sterowania ruchem kolejowym zarówno przekaźnikowych jak i elektronicznych.

System zasilania MSZ-SRK charakteryzuje się budową modułową. Urządzenia wchodzące w skład modułów charakteryzują się:

 • niezawodnością działania i trwałością
 • prostotą obsługi w eksploatacji i utrzymaniu
 • łatwością wymiany zespołów i elementów

Urządzenia systemu MSZ-SRK posiadają szereg zabezpieczeń gwarantujących, że jakość energii elektrycznej, dostarczanej do odbiorników, jest zgodna ze specyfikacją, lub przerywających ich zasilanie w przypadku niemożności spełnienia wymagań.

W układzie sterowniczym systemu MSZ-SRK zastosowano kilka rodzajów tablic kontrolnych gwarantujących pełną kontrolę nad każdym aspektem systemu zasilania. Do dyspozycji operatora oddano:

 • Tablicę Sieć – Sieć – Agregat – TSSA, zapewniającą samoczynne załączanie rezerwy, SZR (przełączanie pomiędzy zasilaniem z sieci podstawowej S1, a rezerwowej S2) oraz – w przypadku braku napięcia w sieciach S1 i S2 – samoczynne załączenie agregatu
 • Tablicę Rozdzielczą – TR, – zapewniającą przetworzenie energii prądu przemiennego o napięciu 3x400/230V na energię elektryczną o wymaganej wartości napięcia i mocy oraz jej rozdział do poszczególnych grup odbiorów
 • Tablicę Rozdzielcza Prądu Stałego - TRPS
 • Tablicę Kontrolną – TK, monitorującą stany alarmowe i parametry sieci, agregatu, UPS-a i obwodów prądu stałego
 • Tablicę Bezpieczników Nastawczych – TBN, umożliwiającą załączanie, wyłączanie oraz rozdział energii elektrycznej do poszczególnych grup odbiorów – napędów zwrotnicowych
 • UPS – moduł wytwarzający tzw. gwarantowane napięcie przemienne, zapewniający zasilanie bezprzerwowe urządzeń srk, z wykorzystaniem baterii akumulatorów i przetwornicy DC/AC. Moduł ten zasilany jest bezpośrednio z TSSA i wyposażony jest w tzw. BYPASS wewnętrzny (automatyczny) i BYPASS zewnętrzny – układ obejściowy – umożliwiający przełączenie zasilania odbiorów ( w TR) bezpośrednio z sieci (z wyjścia TSSA) z pominięciem UPS-a

System posiada aparaturę ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej.

Dopuszczalne jest stosowanie w systemie MSZ-SRK urządzeń pochodzących od różnych producentów, o podobnych bądź lepszych parametrach.

Wskaźniki i tablice sygnałowe

Posiadamy w swojej ofercie, stosowane w sieci PKP PLK, wskaźniki W1-W18 – wykonane z blachy ocynkowanej, dwustronnie malowane oraz oklejane folią odblaskową RA1.

Do wskaźników oferujemy również słupki oraz mocowania.

Nasze
certyfikaty
Zobacz wszystkie

Gdzie jesteśmy