Oferta - Roboty budowlano-montażowe

Roboty budowlano-montażowe

W ramach prowadzonej działalności oferujemy następujące usługi.

  • budowa, przebudowa i modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym wszystkich typów: ręcznych, mechanicznych
  • elektromechanicznych, przekaźnikowych typu E, hybrydowych, komputerowych
  • kompleksowa budowy samoczynnych sygnalizacji przejazdowych kat. B i C
  • kompleksowa budowy urządzeń rogatkowych na przejazdach kolejowych kat. A
  • kompleksowa budowy urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych
  • budowa, przebudowa, modernizacja systemów informacji pasażerskiej, systemów powiadamiania podróżnych, systemów radiołączności kolejowej
  • budowa urządzeń telewizji użytkowej TVu na przejazdach kolejowych i stwierdzenia końca pociągu,
  • zabudowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR
  • budowa sieci kablowych, sieci światłowodowych, kanalizacji wielootworowych
  • i innych
Nasze
certyfikaty
Zobacz wszystkie

Gdzie jesteśmy