WT UZ

Komputerowe urządzenia zależnościowe typu WT UZ przeznaczone są do realizacji funkcji zależnościowych w stacyjnych systemach sterowania ruchem kolejowym. Współdziałają z innymi podzespołami elektronicznych urządzeń nastawczych w celu realizacji funkcji dialogowych, rejestracyjnych i diagnostycznych.

Urządzenia zależnościowe WT UZ są urządzeniami wielokomputerowymi składającymi się z:

  • komputerów zależnościowych (odpowiedzialnych za przetwarzanie dwukanałowe funkcji zależnościowych i poleceń specjalnych),
  • kaset zdalnych (realizujących dwukanałowe przetwarzanie operacji wejścia / wyjścia),
  • sieci transmisyjnej (łączącej pozostałe komputerowe podzespoły urządzeń nastawczych pomiędzy sobą).

W zależności od potrzeb (badania, testowanie, wymagania zleceniodawcy itp.) do konfiguracji urządzeń zależnościowychWT UZ może być dołączony zestaw komputerów i urządzeń testowych.

Bezpieczeństwo przetwarzania funkcji zależnościowych w systemie osiągane jest poprzez:

  • dwukanałowe przetwarzanie informacji,
  • zastosowanie specjalnych obwodów odczytywania stanu urządzeń (zewnętrznych),
  • zastosowanie komparatorów bezpiecznych w obwodach poleceniowych.

Komputerowe urządzenia zależnościowe współpracują z typowymi (tradycyjnymi)obwodami torowymi lub innymi układami kontroli niezajętości (np. elektroniczne obwody torowe, liczniki osi) generującymi typowy sygnał niezajętości.

Urządzenia typu WT UZ współpracują z komputerem wybierającymi będącym podzespołem systemu nadrzędnego (takiego jak: WT EPN, ILTOR-2, WSKR-2 lub inny dowolnego producenta, w którym zostanie zrealizowany odpowiedni

Nasze
certyfikaty
Zobacz wszystkie

Gdzie jesteśmy